Reclamo de Televisión Reclamo de Internet  Reclamo de telefonía Reclamo administrativo

                          

                                                                               

 

 

 

CONSULTA o RECLAMO ADMINISTRATIVO

Apellido y Nombres: *
D.N.I del titular*
Teléfono Fijo*
-
Teléfono Celular*
-
E-mail:*
Dirección:*
Consulta:*

CAS      CABASE     CATEL     FECOTEL    LACNIC   DOLARHOY